1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

انتخاب كفش مناسب ميبايست بعنوان يكي از مهم ترين فاكتورهاي تعيين كننده زندگي راحت مورد توجه قرار گيرد.
همانطور كه كفش نامناسب ميتواند اثرات بسيار مخربي روي پا داشته باشد، كفش هاي مناسب ميتوانند در بهبود ناهنجاريهاي پا نيز موثر واقع شوند.بسياري از افراد اگر در كودكي از كفش هاي مناسب استفاده مي كردند در زمان بلوغ بسياري از مشكلات مربوط به پا را نداشتند.


•    از پوشيدن كفشهايي كه به نقاط خاصي از پا مثل استخوان كنار شست پا و يا نوك انگشتان پا و ... فشار وارد ميكند اجتناب كنيد.
•    از پوشيدن كفشهايي كه زيره سنگين لاستيكي دارند كه روي ناحيه انگشت بزرگ خم مي شوند ( مانند آنچه در بعضي از كفش هاي دويدن ديده مي شود ) اجتناب كنيد.
•    كفش هاي صاف ( با پاشنه حدود 1 اينچ) بهترين كفش ها از نظر سلامتي براي پاهاي شما هستند. اگر شما ميبايست كفش پاشنه دار بپوشيد، سعي كنيد پاشنه كمتر از 2 اينچ باشد. بيش از 3 ساعت آنها را نپوشيد و بعد از انجام فعاليت ها آنها را از پاهايتان خارج كنيد.
•    كفش هاي بندي نسبت به بدون بند بهتر در پا فيت ميشوند و در صورت استفاده از كفي يا ساير وسايل ارتوپدي، قابليت انطباق بيشتري را فراهم ميكنند.
•    به دنبال كفشي با زيره ي مناسب باشيد كه بتواند جاذب ضربه بوده و مقاوم در مقابل سر خوردن باشد. معمولا زيره لاستيكي بهتر از چرم صاف و هموار است.
•    رويه كفش ميبايست از ماده نرم و انعطاف پذير ساخته شده باشد.

نماینده رسمی PedCad و Novel آلمان

شرکت آرنگ طب تنها نماینده رسمی کمپانی های PedCad و Novel آلمان در تولید دیجیتال کفی طبی میباشد. سیستم های مرکز آرنگ، امکان تشخیص مشکلات مختلف پا را با دقت بالایی فراهم میکنند. سیستم های اندازه گیری کلینیک آرنگ، فشار کف پا را در حین راه رفتن ثبت کرده و نمودارهای نیرو، فشار و سطح تماس پا با زمین را بر حسب زمان مشخص می نماید. متخصص ارتوپدی فنی بر اساس اطلاعات بدست آمده از صفحه ثبت فشار و معاینات بالینی خود به طراحی کفی طبی میپردازد..

انتخاب کفش مناسب

انتخاب كفش مناسب ميبايست بعنوان يكي از مهم ترين فاكتورهاي تعيين كننده زندگي راحت مورد توجه قرار گيرد. همانطور كه كفش نامناسب ميتواند اثرات بسيار مخربي روي پا داشته باشد، كفش هاي مناسب ميتوانند در بهبود ناهنجاريهاي پا نيز موثر واقع شوند.بسياري از افراد اگر در كودكي از كفش هاي مناسب استفاده مي كردند در زمان بلوغ بسياري از مشكلات مربوط به پا را نداشتند

ادامه...