1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 

فاكتورهاي كليدي  متعددي وجود دارند كه دونده هاي مبتدي ميبايست بدان توجه كنند. براي مثال يكي از مهم ترين عوامل براي يك دويدن سالم ، ‌موثر و بي خطر آن است كه كفش مناسبي استفاده شود. اگر شما كفش نامناسبي استفاده كنيد ممكن است منجر به آسيب به مفاصل گردد.
  

كفش هاي تنيس را فراموش كنيد
هر چند شما نبايد گرانترين كفش موجود را در آغاز شروع به دويدن  استفاده كنيد ، اما يك جفت كفش كه مخصوص دويدن طراحي شده و ضربه هاي وارد به پا را بهتر جذب میکند میتواند ماداميكه پاهاي شما به ورزش جديد عادت مي كنند، حفاظتي براي پاي شما ايجاد کنند. در نظر داشته باشید كفش هاي تنيس مناسب دویدن نیستند.

چرخش و كفش ها
ميزان انحراف پاي خود را در ابتداي دويدن در نظر بگيريد. اگر شما داراي كف پاي صاف هستيد يا قوس پاي شما كم است، اگر هنگام گام برداشتن پاي خود را به سمت داخل ميگذاريد، بدين ترتيب شما به كفش و کفی هايي نياز داريد كه محافظت و كنترل حركتي ايجاد كنند. قسمت داخلي و پاشنه كفش محكم بوده و قابليت جذب ضربه داشته باشد. و اما براي كساني كه قوس پاي آنها زياد است زيره قابليت جذب ضربه داشته باشد و بهتر است كه زيره كفش يكدست نبوده و دو تيكه باشد.

نماینده رسمی PedCad و Novel آلمان

شرکت آرنگ طب تنها نماینده رسمی کمپانی های PedCad و Novel آلمان در تولید دیجیتال کفی طبی میباشد. سیستم های مرکز آرنگ، امکان تشخیص مشکلات مختلف پا را با دقت بالایی فراهم میکنند. سیستم های اندازه گیری کلینیک آرنگ، فشار کف پا را در حین راه رفتن ثبت کرده و نمودارهای نیرو، فشار و سطح تماس پا با زمین را بر حسب زمان مشخص می نماید. متخصص ارتوپدی فنی بر اساس اطلاعات بدست آمده از صفحه ثبت فشار و معاینات بالینی خود به طراحی کفی طبی میپردازد..

انتخاب کفش مناسب

انتخاب كفش مناسب ميبايست بعنوان يكي از مهم ترين فاكتورهاي تعيين كننده زندگي راحت مورد توجه قرار گيرد. همانطور كه كفش نامناسب ميتواند اثرات بسيار مخربي روي پا داشته باشد، كفش هاي مناسب ميتوانند در بهبود ناهنجاريهاي پا نيز موثر واقع شوند.بسياري از افراد اگر در كودكي از كفش هاي مناسب استفاده مي كردند در زمان بلوغ بسياري از مشكلات مربوط به پا را نداشتند

ادامه...