صافي كف پا به عارضه ای گفته می شود كه كف پاي فرد كاملا با زمين تماس داشته باشد و يا قوس آن بسيار كم باشد. ممكن است صافي كف پا در سالهای اولیه زندگی با علائم خاصي همراه نباشد اما به تدریج در اثر افزايش وزن، استفاده از كفش نامناسب، ايستادن طولاني مدت و يا حرکات نامناسب موجب درد در ناحیه پا و کمر گردد.
علت:
معمولا صافي كف پا ارثي (مادرزادي) است و يا در اثر تروما، اضافه وزن زياد و يا وجود سندرومهايي كه مفصل يا ماهيچه را درگير ميكند، بوجود می آید.
عوارض:
صافي كف پا در بعضي موارد با علامت يا دردي همراه نيست اما بسياري از افراد از خستگي زياد، درد در كف پا و پاشنه، كمر درد و پا درد شكايت دارند. به علاوه از ساير عوارض ميتوان به ايجاد و يا تشديد انحراف زانو و مچ پا اشاره كرد.

صافی کف پا و چرخش مچ پا

درمان:
براي صافي كف پا درمان قطعي وجود ندارد و در برخي موارد اگر با درد يا مشكل در راه رفتن همراه نباشد، نيازي به درمان نيست. اما در صورت وجود درد،‌ راه چاره چيست؟
ارتوز هايي مثل كفي طبي كه به آن Arch supports (محافظ قوس) نيز ميگويند مي تواند تا حد زيادي عوارض ناشي از صافي كف پا را بهبود بخشد و برخي عوارض مثل چرخش مچ و زانو را در كودكان درمان و در بزرگسالان کنترل نماید.
براي درمان و یا کنترل صحيح این عارضه بايد كفي طبی به صورت سفارشي و مطابق با پاي هر شخص و بر اساس اسكن پای فرد طراحي و ساخته شود.
انجام ورزشهاي استقامتي در كنار كفي طبي به تقويت عضلات و كاهش درد كمك بسياري ميكند.
اگر صافي كف پا از نوع منعطف (flexible) باشد، جراحي ميتواند تا حدي آن را درمان كند اما در صافي سخت (rigid) امكان بازگشت پس از جراحي وجود دارد.
صافي كف پا مشكل پيچيده اي نيست و ميتوان با مراقبت، استفاده از كفي طبی به همراه ورزش از عوارض آن كم كرد و فعاليت بيشتر به همراه درد كمتر را تجربه كرد.